افتتاح کلینیک روانشناسی و مشاوره رز در استان فارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمد علی سعادت مدیر امور فرهنگی کمیته امداد فارس در خصوص این مرکز گفت: در حال حاضر در استان ۵۲ نفر از بانوان کارشناس مشاوره و راهنمایی مشغول به کار هستند که ۴۴ نفر آنان با مرکز مذکور همکاری کرده و از طریق برون سپاری فعالیتهای مشاوره ای مددجویان را انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: مشاورین در پنج سرفصل تشکیل پرونده، مشاوره فردی و گروهی، آموزشهای پیشگیرانه و آزمونهای روانشناختی فعالیت می کنند.

سعادت در پایان یادآور شد: از ابتدای فعالیتهای مشاوره ای در استان تعداد ۲۶۷۹ پرونده مشاوره ای تشکیل و تعداد ۱4۲۲ جلسه مشاوره فردی و ۳۸ جلسه مشاوره گروهی انجام شده است؛ همچنین ۳۴ جلسه آموزشهای پیشگیرانه و ۲۲ آزمون روانشناختی نیز توسط مشاورین استان صورت گرفته است.