کلینیک مشاوره تخصصی راه وزندگی در استان زنجان راه اندازی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، روح اله صالحی مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در جلسه توجیهی مشاوران کلینیک راه زندگی در استان با ارئه گزارشی از خدمات مشاوره به مددجویان عزیز تحت حمایت گفت :توانمندسازی فکری وفرهنگی نیازمندان یکی از اولویت های کمیته امداد بوده ومشاوره به عنوان پایه واساس توانمندسازی فکری وفرهنگی است.

وی با بیان اینکه خدمات این نهاد با پیوست فرهنگی ارائه می شود تا زمینه های توانمندسازی مددجویان عزیز تحت حمایت را تقویت کند، افزود: مشاوره وراهنمایی به عنوان یک خدمت فرهنگی تاثیر بسزایی در ارتقای مهارت های زندگی وکیفیت سطح زندگی خانواده های عزیز تحت حمایت دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اهمیت مشاوره در توانمندسازی مددجویان ادامه داد: با همین نگاه از ابتدای سال جاری ۵ هزار و۴۲ مددجوی عزیز تحت حمایت از مشاوره های تخصصی مشاوران این نهاد بهره مند شدند.

صالحی افزود: ۳۹ نفر ازدانش آموزان عزیز تحت حمایت در کنکور سال جاری با کسب رتبه های برتر در دانشگاههای معتبر دولتی ودر رشته های پر طرفدار پزشکی، دامپزشکی، مهندسی، حقوق و دانشگاه فرهنگیان در حال تحصیل هستند ویکی از الویت های دیگر این برنامه ریزی برای راه یابی دانش آموزان سال آخر وپشت کنکوری در دانشگاههای معتبر با استفاده از ظرفیت مشاوران امداد وهم افزایی آن با روانشناسان تحت نظر سازمان نظام روانشناسی استان است .

مدیرکل کمیته امداد استان از دیگر اهداف راه اندازی کلینیک مشاوره راه وزندگی را در مسیر توانمند سازی و تکریم مقدس ولی نعمتان عزیز تحت حمایت عنوان کرد وادامه داد: توجه به مباحث فکری وفرهنگی و زمینه سازی برای توانمندسازی همواره از اولویت های این نهاد بوده است که با راه اندازی کلینیک رز از ظرفیت مشاوران نیکوکار در این زمینه بیشتر استفاده شود.